The Uplands

Synopsis The Uplands (2011) by Laura Zuallaert

In Handsworth, an inner city area of Birmingham, lies one of Europe’s largest allotment gardens. Birmingham’s industry flourished during the 18th and 19thcentury and the gardens were an important source of food and additional income for factory workers and their families. In the 20th century, large numbers of uneducated Irish, Indian and Caribbean workers were invited to come and work in the local industry and to help rebuild it after World War II. Walk into the allotments today and you’ll encounter these immigrants working in their gardens alongside the autochthonous locals. You’ll find uncommon imported plants, like Methi (Fenugreek), Callaloo (Amaranth) and Cumin. The uplands of Birmingham are a place of relaxation and small-scale cultivation, a centuries-old green landscape where people get down to earth.

Synopsis The Uplands (2011) door Laura Zuallaert

In Handsworth, een wijk in Birmingham, ligt één van het grootste volkstuinen van Europa. In de 18de en 19de eeuw bloeide de industrie in Birmingham en vormden de tuinen een belangrijke bron van voeding en aanvullend inkomen voor de fabrieksarbeiders en hun gezinnen. In de 20ste eeuw werden grote aantallen ongeschoolde, Ierse, Indische en Caraïbische arbeiders aangetrokken voor handenarbeid in de lokale industrie en de heropbouw ervan na de 2dewereldoorlog. Als je vandaag de volkstuinen binnenwandelt dan kom je naast autochtone inwoners ook deze immigranten tegen, die een verscheidenheid aan geïmporteerde planten telen zoals Methi (Fenegriek), Callaloo (Amarant) en Cumin (Komijn). ‘The Uplands’ van Birmingham zijn een plaats van ontspanning en kleinschalige teelt, een eeuwenoud, groen landschap waar mensen tot rust komen.
Summary The Uplands (2011) by Laura Zuallaert